χάρτης περιοχών
επιχείρηση
Προϊόντα
Δρομολογητής IOT
Κυψελοειδής διαποδιαμορφωτής IOT
Διαποδιαμορφωτής MQTT
πύλη 4G Modbus
ελεγκτής 4 20 μΑ
4G DTU
4G RTU
Παρουσίαση σε συνέχειες σε Ethernet
Ελεγκτής Ethernet IO
RS485 στη Lora
Μακρινή ενότητα IO
Διαποδιαμορφωτής ραγών DIN
USB στο μετατροπέα RS485
Κεραία GSM ΠΣΤ
Βιομηχανικοί αισθητήρες IOT
Πύλη υπολογισμού ακρών
Πύλη σμέουρων pi